Naš fakultet, od svog osnivanja, uvek teži istom ishodu – stvaranju obrazovanih preduzetnika, menadžera i lidera koji su neophodni ovom društvu.

Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede. Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva. Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu. Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, ekonomiju, medije i informatiku na ovim prostorima.

Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:
•    nauče kako se studira i stiču nova znanja;
•    ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike;
•    razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja;
•    razviju veštinu rešavanja problema;
•    se razviju u emocionalno zrele ličnosti;
•    doprinos Fakultetu, zaposlenima, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
•    definisanje savremenih i atraktivnih studijskih programa koji će kao rezultat imati stalni rast;
•    zainteresovanosti kandidata za studiranje na Fakultetu za menadžment;
•    obezbeđivanje savremenih uslova rada u pogledu opreme, prostora, metoda i postupaka rada;
•    postizanje visokog kvaliteta obrazovnog i drugih procesa na osnovu jasno iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja performansi tih procesa;
•    razvijanje potencijala za stalnu otvorenost za saradnju, inovativnost i fleksi-bilnost u svim procesima ostvarivanja visokog obrazovanja;
•    postizanje zadovoljavajuće efikasnosti studija i visok stepen zapošljavanja onih koji su završili te studije;
•    podsticanje inoviranja znanja, naučnog i istraživačko-razvojnog rada;
•    izgradnja sistema menadžmenta društvene odgovornosti;
•    izgradnja uređenog i potvrđenog menadžmenta sistema kvaliteta Fakulteta;
•    razvoj Fakulteta u skladu sa realnim potrebama i obezbeđenim resursima;
•    uvažavanje zahteva i merenje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
•    razvoj sistema i unapređenje organizacione kulture;
•    stvaranje uslova za tržišno orijentisana istraživanja;
•    razvijanje saradnje sa srodnim domaćim i stranim fakultetima;
•    proširivanje kruga korisnika i stvaranje čvrste saradnje s njima.

Najave dešavanja

 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 13/092016
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 22/082016