F@M

F@M

o-fakultetudocument-folders5Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede.

Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Naš fakultet ima konkretan cilj – obrazovanje za preduzetnike, menadžere i lidere koji su neophodni ovom društvu.

Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva.
Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu.

Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, medije i poslovnu informatiku na ovim prostorima.

Misija našeg  Fakulteta je da od svojih studenata stvori kompetentne članove buduće privredne i društvene elite.

Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:

•    nauče kako se studira i stiču nova znanja,
•    ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike,
•    razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja,
•    razviju veštinu rešavanja problema,
•    se razviju u emocionalno zrele ličnosti – buduće menadžere.

Misija našeg Fakulteta je da od svojih studenata stvori kompetentne članove buduće privredne i društvene elite.