Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede.

Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Naš fakultet ima konkretan cilj –obrazovanje za preduzetnike, menadžere i lidere koji su neophodni ovom društvu.


Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva. Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu. Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, medije i informatiku na ovim prostorima.

Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:
•    nauče kako se studira i stiču nova znanja;
•    ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike;
•    razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja;
•    razviju veštinu rešavanja problema;
•    se razviju u emocionalno zrele ličnosti – buduće menadžere.

  • +Naša Misija
    Misija Fakulteta za menadžment je obrazovanje stručnjaka za upravljanje i rukovođenje, koji će raditi u različitim preduzećima, u početku kao stručni saradnici a kasnije kada steknu rutinu i određeno iskustvo mogu zauzimati i rukovodeća radna mesta.
  • +Naša vizija
    Vizija Fakulteta za menadžment je da jednog dana obrazuje buduću privrednu i društvenu elitu. Ovo se naročito odnosi na više nivoe obrazovanja kao što su master i doktorske studije na Fakultetu.