F@M Time

Zadatak F@Mtime-a je da, u okviru unutrašnjeg PR-a, informiše o svakom detalju iz života i rada Fakulteta.

F@Mtime je glasilo studenata i profesora Fakulteta za menadžment.

Uloga F@Mtime-a u spoljašnjem PR-u jeste da promoviše F@M, da ukazuje na savremene tendencije i promene u sferi obrazovanja i menadžmenta i da se pritom kontinuirano bavi pitanjima studentskog života. F@Mtime ureduju studenti i zaposleni zajedno, a svaka nova školska godina donosi i nove članove Redakcije. Dobro došli.

Arhiva starijih FAMtime magazina
Preuzmitre starije brojeve u pdf formatu
FAMtime brojevi 1 – 10
FAMtime 1 FAMtime 2 FAMtime 3 FAMtime 4 FAMtime 5
FAMtime 6 FAMtime 7 FAMtime 8 FAMtime 9 FAMtime 10
FAMtime brojevi 11 – 20
FAMtime 11 FAMtime 12 FAMtime 13 FAMtime 14 FAMtime 15
FAMtime 16 FAMtime 17 FAMtime 18 FAMtime 19 FAMtime 20
FAMtime brojevi 21 – 30
FAMtime 21 FAMtime 22 FAMtime 23 FAMtime 24 FAMtime 25
FAMtime 26 FAMtime 27 FAMtime 28 FAMtime 29 FAMtime 30
FAMtime brojevi 31 – 40
FAMtime 31 FAMtime 32 FAMtime 33 FAMtime 34 FAMtime 35
FAMtime 36 FAMtime 37 FAMtime 38 FAMtime 39 FAMtime 40
FAMtime brojevi 41 – 50
FAMtime 41 FAMtime 42 FAMtime 43 FAMtime 44 FAMtime 45
FAMtime 46 FAMtime 47 FAMtime 48 FAMtime 49 FAMtime 50
FAMtime brojevi 51 – 60
FAMtime 51 FAMtime 52 FAMtime 53 FAMtime 54-55 FAMtime 56-57
FAMtime 58 FAMtime 59 FAMtime 60
FAMtime brojevi 61 – 70
FAMtime 61 FAMtime 62-63 FAMtime 64 FAMtime 65  FAMtime 66
FAMtime 67 FAMtime 68 FAMtime 69 FAMtime 70
FAMtime brojevi 71 – 80
FAMtime 71 FAMtime 72 FAMtime 73-74 FAMtime 75  FAMtime 76
FAMtime 77-78 FAMtime 79-80
FAMtime brojevi 81 – 86
FAMtime 81 FAMtime 82 FAMtime 83-84 FAMtime 85-86

Najave dešavanja

 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 13/092016
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 22/082016