E – Banking

Saznajte prednosti elektronskog bankarstva. Upravljajte Vašim novcem i vremenom

Trening je je koncipiran  na sledeći način:

Trajanje: tri dana; 30. septembar, 1. oktobar i 2. oktobar 2014. godine.

Mesto održavanja treninga: FAM  – Njegoševa 1a, Sremski Karlovci.

Uslovi učešća: Kotizacija iznosi 3500 RSD po učesniku; kotizacija se uplaćuje na račun Fakulteta za menadžment, 330-1002000-22 kod Meridian banke.

Prijava učešća: putem e-maila: dubravka.radakovic@famns.edu.rs ili pozivom na broj: 021/2155049, najkasnije do 29.09.2014. godine.

Trening vode:

MA Branko Bukvić. Specijalnost i interesovanja su mu informatički alati i programi, kao i reinženjering i poslovna logistika u savremenom menadžmentu.

MA Dubravka Radaković.  Master inženjer pejzažne arhitekture. Autor naučnih radova iz oblasti Urbane ekologije. Uža specijalnost ekološki problemi u gradovima i značaj zelenih površina za urbanu sredinu.

Program rada  

Prvi dan
Satnica Sadržaj
17.00 – 17.15 Popunjavanje ankete 1
17.15 – 18.00 Predavanje o osnovnim terminima i podelama E-bankinga
18.00 – 18.15 Pauza
18.15 – 19.00 Predavanje o  “Zelenom” bankarstvu
Drugi dan
Satnica Sadržaj
17.00 – 19.00 Rad sa polaznicima kursa; vežba: Unos podataka u sistem
Treći dan
Satnica Sadržaj
17.00 – 17.45 Razgovor sa gostom predavačem (lice zaposleno u banci)i odgovori na konkretna pitanja polaznika kursa
17.45 – 18.00 Pauza
18.00 – 19.00 Popunjavanje Ankete 2 i podela sertifikata polaznicima kursa