Doc. dr

Dragan Turanjanin

Docent

 

Dragan Turanjanin rođen je 17.11.1959. godine u Prištini, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini 1986. godine završio je diplomske, a 2003. godine magistarske studije. U septembru 2006. godine je odbranio doktorsku tezu „Kontrola kvaliteta u visokom obrazovanju” na univerzitetu Privredna Akademija Novi Sad – Fakultet za menadžment. U septembru 2018. godine je na istom univerzitetu, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu odbranio doktorsku tezu „Bolonjski proces i uticaj na menadžment i kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju“.

Akademsku karijeru započeo je 2003. godine na Poslovnoj školi u Blacu, kao predavač. Oktobra 2006. godine dobija izbor u zvanje profesora strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Blace.

U martu 2016. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast ekonomsko-finansijski menadžment na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Od oktobra 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla.

Osnovna istraživačke oblasti su mu upravljanje kvalitetom i primenjeni menadžment. Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima.

 

Predmeti
Upravljanje kvalitetom, Osnovi menadžmenta
Udžbenici i monografije

1. Dr Dragan Turanjanin, Menadžment kvaliteta u visokom obrazovanju, KIZ „Centar“, Beograd, 2010.

2. Dr Dragan Turanjanin, dr Božidar Stavrić, Menadžment, KIZ „Centar“, Beograd, 2014

Naučni i stručni radovi

1. D. Turanjanin, Lj. Stojmirović, N. Damljanović, M. Žižović, Standardization of competence evaluation of graduate students, Vesnik, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 70-75

2. D. Turanjanin i M. Žižović, Mаnagment efficiency evaluation, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, novembar 2010. ISSN 1313-230X

3. D. Turanjanin, N. Damljanović, M. Žižović, Multicriteria approach to tourism offer of municipality of Gornji Milanovac, International symposium on tourism and durable developmet, Temišvar, april 2014, ISSN 2285-3125 . (ISSN 2285-424X )

4. D. Turanjanin, M. Žižović, Udruženje diplomiranih studenata akademije (univerziteta) I upravljanje znanjem, Fakultet za menadžment Novi Sad, naučni skup: „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, semptembar 2007. ISBN 978-86-85067-25-9 (COBISS.SR-ID 231164423)

5. D. Turanjanin, N. Deretić, M. Žižović, Multicriteria evaluation of certain types of companies by apperciation of human factor, Fakultet za menadžment Novi Sad, naučni skup: „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci,, 2013.ISBN 978-86-85067-7, (COBISS.SR-ID 280598791)

6. D. Turanjanin, N. Deretić, M. Žižović, Dodatni kriterijumi VCO za ocenu turističkih projekata na Dunavu, JUPMA: „Upravljanje projektima u IT okruženju“, Beograd, maj 2014.

7. M. R. Žižović, Mladen Janjić, D. Turanjanin, M. M. Žižović, Multi-criteria analysis of possibilities in rural tourism, Quaestus, 10 (2017), 123-130. (ISSN: 2285-424X, eISSN 2343-8134, published by Faculty of Management in Tourism and Commerce, Dimitrie Cantemir Christian University, Timisoara, Romania).

8. M. Žižović, D. Turanjanin, Američki bolonjski modeli univerziteta, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – FQCE, međunarodna naučno stručna konferencija „Kvalitet i izvrsnost u obrazovanju“, Beograd, april 2015.

9. D. Turanjanin, Obrazovanje u Srbiji i svetska kriza, BPŠ strukovnih studija, VPŠ strukovnih studija – Blace, savetovanje: „Srbija i svetska kriza“ – Zbornik radova,2009.,ISNB 978-86-7169-285-4, (COBISS.SR-ID 169426956)

10. M. M. Žižović, N. Damljanović, J. Kuzmanović-Cvetković, D. Turanjanin, M. Žižović, Multicriteria valuation of the museum offers of spa centers in Serbia, International scientific conferencе UNITECH Gabrovo, novembar 2014, (ISSN 1313-230X)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Dragan Turanjanin
Imejl-adresa: turanjanindragan@live.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/dragan-turanjanin