Prof. dr

Dragan Milošević

Vanredni profesor

 

Dragan Milošević rođen je u Beogradu 1960. Završio je srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla” u Beograd, 1978. godine. Diplomirao je 1999. na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend Univerziteta u Beogradu, smer Izvršno upravljanje, i dobio zvanje diplomirani ekonomista.

Magistrirao je 2005. na Fakultetu za menadžment „Braća Karić“, Univerziteta „Braća Karić” u Beogradu, smer Strategijski menadžment. Tema magistarskog rada je bila „Model optimizacije profita kompanije sa marketing-finansijskog aspekta“. Od 2007. do 2009. godine radi kao predavač na strukovnim studijama na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Čačka (VPŠ Čačak). Od 2008. do 2010. godine je asistent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) iz Beograda.

Doktorirao na Fakultetu za menadžment „Braća Karić“, Univerziteta „Braća Karić” u Beogradu, 2009. godine, odbranom doktorske disertacije na temu: „Komparativna analiza primene konvencionalnog i BOT modela upravljanja i finansiranja koncesija“. 2010 godine je izabran u zvanje docenta na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) iz Beograda.  2015. godine je izabran za vanrednog profesora na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) iz Beograda. Od 2017. godine je izabran za vanrednog profesora na Fakultetu za menadžment Univerziteta Nikola Tesla.

 

Predmeti
Menadžment MSP-a, Inženjerska ekonomija, Menadžersko odlučivanje
Udžbenici i monografije

1. Milošević D., Menadžment malih i srednjih preduzeća, Izdavač PEP, Beograd 1. izdanje 2010 g., 2. izdanje 2013 g.

2. Milošević D., Tomić A., Upravljanje projektima, Izdavač PEP, Beograd 1. izdanje 2010 g.

3. Milošević D., Strategijski menadžment, izdavač PEP, Beograd, 1. izdanje 2012 g., 2. izdanje 2014 g.

4. Milošević D., Poslovno planiranje: U uslovima neizvesnosti, Izdavač PEP Beograd, 2013 g., 2. Izdanje 2014 g.

5. Stefanović I., Prokić S., Milošević D. ,Innovative management and Firm performance, Achieving Opposites Simultaneously: A Review of the Organizational Ambidexterity, Palgrave-MacMilan, Houndmills, July 2014.

Naučni i stručni radovi

1. Milošević D., Ilić D., Marković B., Preduzetnički način donošenja odluka u strategijskom upravljanju, Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 2018

2. Ilić D., Marković B., Milošević D., Strategic Business Transformation: an Industry 4.0 Perspective, International Journal of Economics and Law, vol 7, No 20, Belgrade, 2017

3. Milošević D, Šta otkriva analiza poslovnih procesa prilikom uvođenja ERP-a u Srbiji, Trendovi u poslovanju, časopis Visoke poslovne škole u Kruševcu „Dr Radovan Bojković“, br. 7, Kruševac, 2016

4. S. Miletić, D. Milošević, Modeling and forecasting exchange rate volatility in EEC countries, Anali poslovne ekonomije, Godina VI, br. 11, Banja Luka, 2014 str. 1–17.

5. Milosevic D., Jovicic D., Vujicic S., Decision Making Model in Strategic Multivariate Planning Under Uncertainty, The Second International Conference Employment, Education and Entrepreneurship (ZOP 2013), Belgrade 2013

6. Stefanović I., Prokić S., Milošević D., A Review of the Strategy Formulation Process: Empirical Evidence from the IT Sector in Serbia, Industrija, Economics Insitute, No 4, Belgrade, 2012Stefanovic I., Milosevic D., On Conceptual Differentiation and Integration of Strategy and Business Model, Journal Faculty of Economics Rijeka, Volume 30, no. 1, 2012

7. Stefanovic I., Milosevic D., The Conceptual Differentiation and Integration of Strategy and Business Model, Journal of Economics Faculty of Rijeka, Volume 30, no. 1, 2012

8. Stefanović I., Milošević D., Strukturne dimenzije fleksibilnih organizacija: multidimenzioni model, Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, broj 25, vol. 47, Subotica 2011

9. Stefanović I., Milošević D., Dinamika rasta i problemi razvoja malih i srednjih preduzeća, Management, časopis Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, broj 64 decembar 2011.

10. Stefanović I., Milošević D., Miletić S., Significance and development problems of SME’s in contemporary market economy, Serbian journal of management, april-maj 2009

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Dragan Milošević
Imejl-adresa: dragan.milosevic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/dragan-milosevic