Prof. dr

Dragan Ivković

Vanredni profesor

 

Dragan Ivković rođen je 21.03.1958. godine u Beogradu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine. Magistrirao je 2008. godine na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, u oblasti ekonomskih nauka. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2011. godine na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski iz Bitolja – Fakultet za turizam i ugostitetljstvo iz Ohrida.

Tokom radne karijere bio je na rukovodećim funkcijama u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu prosvete, Republičkoj direkciji za imovinu i Jedinici za upravljanje projektom.

Tokom akademske karijere predavao je na Beogradskoj poslovnoj školi, Visokoj školi strukovnih studija iz Čačka, Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, Visokoj školi „Dositej“ iz Banja Luke.

U zvanju vanrednog profesora zaposlen je od 2015. godine na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“. Autor je brojnih udžbenika, monografija, naučnih radova, učesnik brojnih naučnih skupova i projekata.

 

Predmeti
Ekonomika preduzeća, Korporativno upravljanje
Udžbenici i monografije

1. Ivković D., Knežević V., Karavidić S.,Privredni sistemi-odrednice, karakteristike, konkurentnost,Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2013, ISBN 978-86-6069-088-5, COBISS.SR-ID 197977100

2. Ivković D., Vujadin R., Kvrgić G.,Uvod u mikroekonomiju, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2013, ISBN 978-86-6069-087-8, COBISS.SR-ID 197718540.

3. Ivković D., Korporativno upravljanje,Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2011, ISBN 978-86-6069-058-8

4. Karavidić S., Ivković D., Finansijsko izveštavanje i menadžment kontrole,Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, 2010., ISBN 978-86-6069-039-7

5. Karavidić S., IvkovićD.,Poslovnaekonomika, Beogradskaposlovnaškola, Beograd, 2009.,ISBN 978-86-7169-284-7

Naučni i stručni radovi

1. Knežević V., IvkovićD., Korporativno upravljanje i konkurentnost Srbije u kontekstu približavanja Evropskoj Uniji, Megatrend revija, Vol.13, No 3, 2016, ISSN: 1820-3159, UDK: 005.21:334.72.021(497.11), 338:339.137.2(497.11), str. 287-309.

2. Knežević V., Ivković D., Major problems of contemporary serbian economy through the prism of methodology for evaluating competitiveness, 2015, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, ISBN 978-86-6069-116-5, str.394-421.

3. Ivković D., KneževićV.,Inovative propensity of Western Balkans, 2014, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, ISBN 978-86-6069-104-2, COBISS.SR-ID 210544396, UDK:330:341.1(497) (047.1): str.63-88.

4. Knežević V., Ivković D., The evaluation of sustainable competitiveness of the Western Balkans compared with EU, 2014, Visokaškola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, ISBN 978-86-6069-104-2, str.13-31.

5. Vujičić S., Ivković D., Nikolić I., Manojlović G., Female Entrepreneurship in Serbia and Oportunities for its Development, Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, Institut ekonomskih nauka u Beogradu, No. 3-4/2013, ISSN:1821-1283, COBISS-SR-ID: 157987852, UDC:005.961:005.914.3, ID:203435788, scientific rewiev, str:123-136.

6. Ivković D. at all Development of corporate governance in transition countries, Technics Technologies Education Management, TTEM, Vol.7, No. 4, 2012,str. 1837-1847

7. Ivković D., Vujičić S., Čukanović Karavidić M., Small and medium-sized enterprises as a factor of Serbian economy, U publikaciji :Economist analysis : tvice a year scientific journal, ISSN 1821-2573.- VOL. 45, No. 3/4 (2012.), str.27-408.

8. Ivković D., Čukanović Karavidić M., Značaj menadžment kontrole u upravljanju rizicima u bankarskom sistemu, 2011, Revizor br 54, Vol 14, Beograd, UDK: 005.334:336.71;657.6, str 57-67

9. Vujadin R., Kvrgić G., Ivković D., Analysis of leasing industry in Serbia and its impact on Economic Development, 2013, Visokaškola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, ISBN 978-86-6069-096-0, COBISS.SR-ID 201886220, UDC:339:187.6(497.11)(O82) str.144-159

10. Knežević V., Ivković D., Radosavljević K., Labour in concept of competitiveness of World economic forum, 2013, Visokaškola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Beograd, ISBN 978-86-6069-096-0, COBISS.SR-ID 201887244, UDC:338:339. 137.2):331 str.157-176

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Dragan Ivković
Imejl-adresa: dragan.ict@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/dragan-ivkovic