nike football boots online
nike football boots cheap nike football boots sale cheap

Dokumenta potrebna za upis

Upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija sprovodi se na osnovu konkursa. Predlog konkursa utvrđuje Nastavno-naučno-umetničko veće Fakulteta, a odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije donosi Senat Univerziteta.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje i  položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se sa minimum 16, a maksimum 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti maksimum 60 bodova.

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija stiče kandidat koji je na konačnoj listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis i ako je ukupno (po osnovu bodovanja uspeha iz srednje škole i sa prijemnog ispita) ostvario najmanje 31 bod.

U skladu sa raspoloživim kapacitetima moguć je i prelazak sa drugih studijskih programa kao i srodnih institucija uz odgovarajuću analizu ostvarenih ESPB.

Za upis na Osnovne akademske studije neophodna je sledeća dokumentacija:
1. Diploma srednje škole (original ili overena kopija);
2. sva četiri svedočanstva iz srednje škole (originali ili overene kopije);
3. izvod iz Matične knjige rođenih ( ne mora biti nov);
4. dve fotografije (4,5 x 3,5 cm);
5. uverenje o državljanstvu;
6. kopija lične karte;
7. potvrda o uplati prve rate školarine i troškova upisne administracije (460 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja). Ž. R. 330-1002000-22;
8. ŠV-20 obrasci u dva primerka (dobija se u Studentskoj službi);
9. ugovor o školarini (dobija se u Studentskoj službi).

Za upis na Master akademske studije neophodna je sledeća dokumentacija:
1. Diploma prethodno završenih osnovnih akademskih studija – overena kopija;
2. izvod iz matične knjige rođenih (napomena: ne mora biti nov);
3. dve fotografije (3,5 x 4,5 cm);
4. kopija lične karte;
5. uverenje o državljanstvu.


Trbina „Ko te tuče taj te ne voli“

   0   0Saznajte više...

Na prvi pogled

   0   0Saznajte više...

FAM-ove zastave u Češkoj

   0   0Saznajte više...

Famovci vicešampioni Menadžerijade 2015

   0   2Saznajte više...

Studenti FAM-a opet najbolji – trijumf FAM-a na FTN čelendžu

   0   2Saznajte više...

Famovci na televiziji Pink

   0   0Saznajte više...
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher giuseppe zanotti pas cher zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti soldes michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet store michael kors outlet handbags michael kors outlet watches moncler outlet online piumini moncler outlet moncler outlet moncler outlet italia moncler outlet milano woolrich outlet online