13. međunarodna naučno-stručna konferencija "Doba znanja"

Fakultet za menadžment organizuje XIII međunarodnu naučno-stručnu konferenciju "Doba znanja".

Konferencija će biti održana 25. septembra 2015. godine u prostorijama FAM-a (Njegoševa 1a, Sremski Karlovci).

Tema ovogodišnje konferencije je: „Obrazovanje za menadžment“.

Podteme konferencije:

 • obrazovni trendovi i najbolje prakse,
 • iskustva učenja u strukovnom i akademskom obrazovanju,
 • dizajn i razvoj kurikuluma,
 • obrazovanje za menadžment – ključ za bolju budućnost,
 • nove tehnologije u nastavi i učenju,
 • postignuća i izazovi u razvoju informatičkih tehnologija obrazovanju kod nas i u regionu
 • celoživotno učenje

Sve potrebne dodatne informacije, možete dobiti od ass. Branka Bukvića, MA, (imejl-adresa: bukvic@famns.edu.rs), na telefon 021/21-551-82, ili od prof. dr Milice Andevski (imejl-adresa: andevski@ff.uns.ac.rs).

Zvanično saopštenje
Mesto i vreme održavanja konferencije
Programski odbor savetovanja
Organizacioni odbor savetovanja

Prijava

Pozivamo Vas i Vaše studente da uzmete učešće u radu Konferencije, sa ili bez rada.

Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, abstrakt rada na srpskom i engleskom jeziku treba da dostave najkasnije do 15.08.2015. godine, na imejl-adresu: savetovanje@famns.edu.rs (U polje subject napišite: „Konferencija“).

Prijava sadrži:

• imena autora,
• naslov rada, i
• rezime – maksimalno 200 reči (na srpskom i engleskom jeziku).

Prijava treba da bude urađena u programu MS Word (verzija Office2007, 2003, 2000 ili 97), pisana fontom „Times New Roman„.

Uputstvo za izradu radova možete preuzet ovde

Rokovi
Kotizacija
Smeštaj učesnika

Objava radova

Prihvaćeni abstrakti radova biće štampani u zborniku izvoda radova, koji će učesnici dobiti prilikom registracije.

Svi radovi prezentovani na Konferenciji, nakon recenzije, biće objavljeni u zborniku celih radova (Book of Proceedings) nakon konferencije.

Odabrani radovi sa konferencije biće objavljeni u naučnom časopisu Fakulteta za menadžment Knowledge Era.

Elektronsku verziju zbornika radova učesnici će moći da preuzmu nakon Konferencije sa oficijelnog sajta Fakulteta za menadžment.

Saopštenja, uputstva i programi

Najave dešavanja

 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 13/042018
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 04/042018
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016