Doc. dr

Đuro Klipa

Docent

 

Đuro Klipa rođen je 17. marta 1958. u Ogulinu. Osnovnu školu je završio u Josipdolu, a gimnaziju „Đuro Kosanović“ u Ogulinu. Saobraćajni fakultet, smer Telekomunikacije,  je završio u Zagrebu, gde je završio i magistarske studije. Na Fakultetu za menadžment je završio master studije, a doktorsku tezu pod nazivom „Model upravljanja performansama procesa socijalne zaštite i tranzicije modula e-uprave u pametnu upravu“ je odbranio na Univerzitetu u Novom Sadu, pri Fakultetu tehničkih nauka.

Akademsku karijeru je započeo 2018. na Fakultetu za menadžment, u Sremskim Karlovcima (Univerzitet „UNION – Nikola Tesla“). U oktobru 2018. je izabran u zvanje docenta.

Trenutno radi u Ustavnom sudu na mestu rukovodioca Službe za informacione tehnologije.

Njegove osnovne istraživačke oblasti su: informacioni sistemi, elektronsko poslovanje, informacioni menadžment i upravljanje projektima. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Dobitnik je nagrade „Discobolos“ Informatičkog saveza Srbije i Crne Gore za najbolji autorski rad na međunarodnoj konferenciji 2005. godine, kao i priznanje Informatičkog društva Srbije za najbolji naučni rad u 2018.

Član je saveta Vlade Republike Srbije za unapređenje informacionih sistema državne uprave, od 1995. Član je i  informatičkog udruženja „Revizor“.

 

Predmeti
Informatika, Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije
Udžbenici i monografije

1. Đuro Klipa, Praktikum Microsoft-Windows XP i Microsoft-Office 2000, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, 2007.godine.

Naučni i stručni radovi

1. BOJOVIĆ Ž. & KLIPA Đ.& ŠEĆEROV E.& ŠENK V. (2017) „Smart government: on the way to transformation from information to smart society“, ITP JOURNAL, ISSN 1755-9278, LONDON

2. KLIPA Đ.& DRAGOVIĆ R. (2017)“Big data I internet inteligentnihuređaja“,KOPAONIK YUINFO- MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

3. DRAGOVIĆ R.& KAČANOVSKI V.& DRAGOVIĆ D.& KLIPA Đ. (2016) „Informaciona bezbednost u virtuelnom okruženju“,KOPAONIK YU INFO-MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

4. DRAGOVIĆ R.& IVKOVIĆ M.& DRAGOVIĆ D.&KLIPA Đ.& RADIŠIĆ D.& NIKOLIĆ V. (2015) „Sistem za podršku odlučivanju za strateško upravljanje državnom upravom“, KOPANONIK YUINFO, MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

5. KLIPA Đ. (2013)„Analiza programa dečijih dodataka u Republici Srbiji “,SOCIJALNA POLITIKA, UDK 364.38(497.11), Бр. 3/2013, Год. 48,Str. 85-92

6. KLIPA Đ.& DRAGOVIĆ R. (2013) „Matrica optimizacije sistema štampe na primeru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike“,BUDVA, INFOFEST – MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

7. KLIPA Đ.& DRAGOVIĆ R. (2013) „PrimenaNagios softvera za praćenje mrežnih resursa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS“,SARAJEVO , INFOTEH- MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

8. DRAGOVIĆ R.&DRAGOVIĆ D.& PEROVIĆ B.&KLIPA Đ. (2013) „Strateško upravljanje pravosuđem zasnovano na sistemu za podršku odlučivanju“, KOPAONIK YUINFO- MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

9. KLIPA Đ.& DRAGOVIĆ R. (2012) „Bezbednost i tehnološki aspekti društvenih mreža“KOPAONIK YUINFO – MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

10. DRAGOVIĆ R.&IVKOVIĆ M.& PEROVIĆ B.&KLIPA Đ. (2011) „Dataveillance i data mining kao tehnološka podrška procesu istraživačkih radnji“ BEOGRAD,TELFOR – MEĐUNARODNA IT KONFERENCIJA

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Đuro Klipa
Imejl-adresa: djklipa@eunet.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/djuro-klipa