Doc. dr

Danijela Vukosavljević

Docent

 

Danijela Vukosavljević je rođena u Kraljevu 1974. Diplomirala je 1996. godine od Fakultetu za internacionalni menadzment u Beogradu i stice diplomu internacionalnog menadžera. 2008. godine brani master tezu pod nazivom „Politika Banaka kao preduslov za brži razvoj poslovanja malih i srednjih preduzeća“, i time postaje magistar ekonomskih nauka. Ubrzo nakon toga otpočinje doktorske studije i 2013. godine odbranjuje doktorsku disertaciju pod nazivom „Poslovna politika banaka i investiciono bankarstvo kao faktor za brži razvoj poslovnih subjekata“, čime dobija akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka na Fakultetu za menadžment ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Iste godine izabrana je za docenta iz naučne oblasti finansija i bankarstva. Od 2013. predaje u datoj oblasti.

Sa 25 godina radnog iskustva u raznim finansijskim institucijama, stiče međunarodno dragoceno iskustvo u bankarstvu i finansijama, svesnost o aktuelnim finansijskim pitanjima kao razumevanja celokupne za celokupno finansijsko tržište. Ima ključnu ulogu u rastu i širenju segmenta stanovništva i privrede, nadgleda operacije i informacionu tehnologiju širom 15 zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, uključujući i Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju. Ona je član strateškog odbora u digitalnoj banci kao finansijski savetnik na nekoliko projekata vezanih transformaciju banaka u regionu Jugoistočne Evrope.

 

Predmeti
Bankarsko poslovanje, Finansijski menadzment, Korporativno finansiranje, Upravljanje investicijama
Monografije

1. Dragoljub Vukosavljević, Danijela Vukosavljević, Dejan Vukosavljević, (2011) Bankarsko poslovanje, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

2. Dragoljub Vukosavljević, Danijela Vukosavljević, Dejan Vukosavljevic (2014)Bankarsko poslovanje-dopunjeno, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

Naučni i stručni radovi

1. Dejan Vukosavljevic, Danijela Vukosavljević . (2016) THE INCREASING IMPORTANCE OF EFFECTIVE RISK MANAGEMENT IN BANKING – FINDINGS FROM SERBIA, International review 2016/vol.2, page.101-109, ISSN 2217-9739 COBISS.SR-ID 192516620, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship & Medimond S.r.l. , International Proceedings Division, http://www.vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2016/10/ir_no1-2-2016.pdf

2. Danijela Vukosavljević, Dejan Vukosavljević (2015). INTEREST RATE AS AN INSTRUMENT OF RATIONAL DIRECTING AND DISTRIBUTION, International Scientific Monograph FINANCE, INSURANCE AND INVESTMENT, ISBN 978-86-6069-102-8, COBISS.SR-ID 210284556, page .81-93 ,Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2015/08/eee_2014_book_v.pdf

3. Danijela Vukosavljević, Jasminka Đurović, Srećko Radojčić (2015) Customer Satisfaction Impact on Banking Services and Relation Managment Inovation, International Rewiev, No.1-2/1915, pp 83-94, ISSN 2217-9739, COBISS SR-ID 192516620, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2015/09/ir_no1-2-2015.pdf

4. Danijela Vukosavljevic, Dejan Vukosavljevic.(2015). SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ARE BECOMING PILLARS OF DEVELOPMENT OF EU AND SERBIA, The Fourth International Conference: EMPLOYMENT, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP, Belgrade, Book of abstracts, pp. 25, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2015/08/eee_2014_book_v.pdf

5. Slavoljub Vujović, Dejan Vukosavljević, Danijela Vukosavljević, Radmila Kostic-Novakovic, Vladan Kovačević (2014)“TOURISM IN THE LIGHT OF THE IMPACT OF BALANCE OF PAYMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT“; International Conference on Social Science and Management [ICSSM2014] Chicago, Illinois, USA, Paper ID: S207

6. Slavoljub Vujović, Danijela Vukosavljević, Zeljko Bjeljac (2014): FINANCING TOURIST AKTIVITY, Journal Of Geographical Institute „Jovan Cvijic“ SASA, Belgrade 2014 ISSN 0350/7599

7. Danijela Vukosavljević, Dejan Vukosavljević, Vladan Kovačević (2013). New possibilities for financing enterprises, International Scientific Monograph ENTREPRENEURSHIP: ECONOMIC DEVELOPMENT & FINANCE, ISBN 978-86-6069-094-6, ISBN 978-86-6069-092-2 ,COBISS.SR-ID 201868812, page. 467-492, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2013/10/vol1eee2013.pdf

8. Dejan Vukosavljević, Danijela Vukosavljević (2013) INVESTING INTO BUNKRUPT COMPANIES“ , International Scientific Monograph, INVESTMENT POLICIES, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH, ISBN 978-86-6069-117-2 (FBEE) ISBN 978-1-4951-7657-9 (BCG), COBISS.SR-ID 218293004, page.150-168, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2013/10/vol1eee2013.pdf

9. Danijela Vukosavljević, Dragoljub Vukosavljević, Dejan Vukosavljević (2012). SECURITIZATION AS A FUNDING SOURCE OF COMPANIES, International Scientific Monograph FINANCE, INSURANCE AND INVESTMENT , Trebinje, 20.-22.09.2012. ISBN: 978-86-7329-096-6, page 153 – 160

10. Slovic Slobodan, Ivan Raonic, Danijela Vukosavljevic. (2011). Foreign Exchange rate and National Bank Regulation“, „EKONOMIKA“ Nis, VII-IX.2011. no. 3, page.124 ISSN 0250-137X UDK 338,page 124-136:http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2011/3-2011.pdf

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Danijela Vukosavljević
Imejl-adresa: dr.danijela.vukosavljevic@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/danijela-vukosavljevic