Prof. dr

Danica Aćimović

Redovni profesor

 

Danica Aćimović, ima iskustvo od 30 godina rada u TV mediju (RTS-TVNS-RTV) i aktivnostima koje se odnose na edukaciju, organizaciju, proizvodnju i kreiranje dokumentarnih i obrazovnih programa – kao TV novinar, Odgovorni urednik školskog programa, Glavni i odgovorni urednik Dokumentarnog programa. Vodila višegodišnje serije: Odiseja filma, Seobe, Novi život – transplantacije. Na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu odbranila je doktorat (Filomologija), a magistrirala na istom fakultetu 2000. godine tezom Politika autora u analizi dokumentarnog filma. Osnovne studije na katedri Jugoslovenske i opšte književnosti, završila 1983.godine.

Predaje na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci, smer Menadžment u medijima, od 2003. Nastavni predmeti: Teorija i tehnologija RTV; Estetika u AV medijima; TV novinarstvo; docent (2005-2009), vanr. profesor (2010-2018). Predavač po pozivu: PRESS NOW, Netherlands – radionice Pirot, Kragujevac, Kraljevo, Trstenik, Čačak; NNS škola (D. Valić Nedeljković); Budimpešta, Mađarska, univerzitet „Etveš Loran“; Medijska radionica Mali Lošinj, Hrvatska; Fakultet političkih nauka (poziv R. Veljanovski); AFC Dom kulture Novi Beograd. U više navrata član Saveta BEOGRADSKOG (ranije Jugoslovenskog) festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma; takođe član SELEKCIONIH KOMISIJA istog festivala. Na evropskom takmičenju TV proizvoda u Berlinu bila 2002. g. u super finalu, filmom Milan Blanuša, a u žiriju tog festivala radila sledeće 2003. godine.

6. decembra 2019. godine je izabrana je u zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast Teorija medija i komunikacija.

 

Predmeti
Theory and technology of radio and television, Television journalism
Udžbenici i monografije

1. Danica Aćimović, Radio i televizija / teorija i praksa, Cekom books, Novi Sad, 2008.

2. Danica Aćimović, Dokumentarni film i televizija, Media Art Service International, Novi Sad, 2005.

3. Danica Aćimović, Televizijski dokumentarac, Media Art Service International, edicija: LINK plus, N. Sad, 2004.

4. Danica Aćimović, Uvod u TV novinarstvo (priređivač zbornika), Novosadska novinarska škola, NS, 2002.

Naučni i stručni radovi

1. Danica Aćimović, O znаčаju TV medijа: teorijskа rаzmаtrаnjа, CM (Communication Management Quaterly), br. 9, godina III, Beogrаd/ Novi Sаd. UDC 316.774 : 654.197

2. Danica Aćimović, Gledаnje ili konzumirаnje: prilog estetici аudio-vizuelnih medijа, POLJA, br.456, mаrt/аpril MMIX, Novi Sаd

3. D. Acimovic, Indepedent TV Distributors and Productions in the Balkans, DISCOP Link, 2008, february, Nr12, p. 46

4. Danica Aćimović, Estetika televizije i njen manipulativni uticaj na društvo, AKTUELNOSTI, br.34, Banja Luka, 2016. ISSN 0354-9852, UDK 654 .197:111.852 DOI 10.7251/AKT1634002A OBISS.RS-ID 6275096

5. D. Aćimović, Меdijska zastupljenost tema iz oblasti zaštite životne sredine, ЕCОLОGICА, br. 74, god. XXI, Beograd, 2014. UDC:502.7 ISSN 0354 – 3285

6. D. Aćimović, Pitanja životne sredine i dostignuti stepen medijske pokrivenosti u Republici Srbiji, ТЕХНИКА br.2, vol. 69, str. 332-342, Bgd, 2014.

7. Danica Aćimović, Arhivska građa kao polazni i nezaobilazni argument u TV emisijama, Arhivistika i mediji, Međunarodna konferencija, Novi Sad, 2013.

8. D. Aćimović, Širenje i upravljanje medijskim znanjem u oblasti audio-vizuelnih medija, DOBA ZNANJA, Fakultet za menadžment, Sr. Karlovci, 2012.

9. D. Aćimović, Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene – sa aspekta TV stvaralaca, DOBA ZNANJA, Fakultet za menadžment, Sr. Karlovci, 2011.

10. D. Aćimović, AV MEDIJI kao neophodna podrška vaspitačima u procesu usvajanja znanja i formiranja ličnosti, METODIČKI DANI, Kikinda, 2012.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Danica Acimović
Imejl-adresa: danica.acimovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/danica-acimovic