O nama

Izdavačka kuća "CEKOM" D. O. O. sarađuje sa Fakultetom za menadžment-F@M-om.

Saradnja je bazirana na udžbeničkoj ediciji.

Izdavačka delatnost F@M-a

Ubeđeni da su mladi ljudi upravo ti u koje najviše treba ulagati, izdavačka kuća Cekom books je sklopila ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji sa Fakultetom za menadžment i Visokom školom za strukovne studije za menadžment i poslovne komunikacije. Ta saradnja je donekle odredila orijentaciju ka Menadžment ediciji, kao prvoj u nizu. Kao plod te saradnje  „Cekom books“ štampa savremene, moderno dizajnirane i kvalitetne udžbenike. Svake godine edicija se proširuje i pokriva sve veći broj predmeta.

Nedavno smo izdali ediciju malih i tematski specijalizovanih izdanja koja su dostupna i širem krugu čitalaca, a služe za popularizaciju menadžmenta. Sledeća faza u razvoju izdavačke delatnosti je prevođenje i štampanje strane literature.

Nastavnici i saradnici pišu, a Cekom izdaje udžbenike koji su prilagođeni studentima u svakom pogledu.

Direktor izdavaštva je gđa Radmila Živković Ristić, Ljubiša Nikolić je organizator izdavaštva, Zorana Filipović je zadužena za lekturu i korekturu, dok Zita Buzaši radi na prelomu i pripremi materijala.