Archive

FAM-ov novogodišnji koktel

   0   0Read More

MAK 2019 – Evropski put – put uspeha

   0   0Read More

Fotografije sa FAM-a – Predavanja

   0   0Read More

SSM i FAM – Potpisnici generalnog sporazuma o uzajamnoj saradnji

   0   0Read More

Međunarodna izložba Umetnost bez granica

   0   0Read More

Novi sporazum FAM-a i MLC-a

   0   0Read More

Konferencija Ispričati Evropu

   0   0Read More

Tribina Knjiga i novi mediji – udruženim snagama 

   0   0Read More

FAM nagrađen grand prijem na Business International Sumit-u

   0   0Read More

FAM i ELaSA 2018

   0   0Read More