MA

Branko Bukvić

Asistent

 

Branko Bukvić rođen je 04.10.1980. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Petrovaradinu, a srednju elektrotehničku školu Mihajlo Pupin, završio je u Novom Sadu. Na Fakultetu Hiram, u Sjedinjenim Američkim Državama završio je diplomske studije, 2007. godine i stekao zvanje diplomiranog menadžera. U martu 2008. godine diploma osnovnih akademskih studija nostrifikovana je na Privrednoj Akademiji, na fakultetu u Novom Sadu. Master studije je završio 2010. godine, na Fakultetu za menadžment iz Novog Sada.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu za menadžment iz Novog Sada kao saradnik u nastavi. U decembru 2010. godine izabran je u zvanje asistenta. Trenutno je zaposlen na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast mu je operativni menadžment. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u domaćim časopisima.

U toku svog zaposlenja na Fakultetu za menadžment bio je zadužen za obavljanje Informatičke prakse na sve četiri godine. Takođe je bio mentor generacijama 2009-2012 i 2013-2016 koje je preuzeo od prvog dana studija i bio sa njima do završetka istih.

 

Predmeti
Osnovi menadžmenta, Informatika, Poslovna logistika, Upravljanje kvalitetom, Osnove inženjerstva, Upravljanje proizvodnjom
Naučni i stručni radovi

1. Orlić N., Šćepanović I., Bukvić B. (2017), Problems of monitoring digital content on the Internet. Proceedings, XIII International Scientific-Professional Conference „On the Way to the Knowledge Age“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Sremski Karlovci, ISBN 978-86-6185-021-9

2. Šćepanović I., Orlić N., Bukvić B. (2015), Internationalization of Internet domain names, Proceedings, XIII International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Sremski Karlovci, ISBN 978-86-6185-021-9

3. Kezić, T., Simić J., Bukvić, B. (2012). Characteristics of the test for measuring the source and expression of stress at work. Proceedings, IX International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Novi Sad. ISBN: 978-86-85067-31-0

4. Simić J., Bukvić, B. (2011). Emotional intelligence in management. Proceedings, IX International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Novi Sad. ISBN: 978-86-85067-31-0

5. Pražić, J., Bukvić, B., Torbica, V., Šćepanović, I. (2010). Marketing information systems. Proceedings, X International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Novi Sad. ISBN 978-86-85067-31-0

6. Bukvić, B., Stamatović, M. (2009). The continuing power of mass advertising. Proceedings, VII Scientific Professional Conference „On the Way to Knowledge Age“, Split. Faculty of Management, Novi Sad. ISBN 978-86-85067-27-3

7. Bag V., Bukvić, B., Nikolić, D. (2009). Franchise as a factor of business success. Proceedings, VII Scientific Professional Conference „On the Way to Knowledge Age“, Split. Faculty of Management, Novi Sad. ISBN 978-86-85067-27-3

8. Vojinović Tomašević M., Lakatoš A., Bukvić B. (2012). Methods in education. Proceedings, X International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Sremski Karlovci.

9. Kezić, T., Simić J., Bukvić, B. (2011). Characteristics of the test for measuring the source and expression of stress at work. Proceedings, IX International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Novi Sad.

10. Simić J., Bukvić, B. (2011). Emotional intelligence in management. Proceedings, IX International Scientific-Professional Conference „On the Way to Knowledge Period“, Sremski Karlovci. Faculty of Management, Novi Sad.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Branko Bukvić
Imejl-adresa: bukvic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/branko-bukvic