MSc

Branislav Sančanin

Nastavnik veština

 

Branislav Sančanin rođen je 21.10.1964. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Sremskim Karlovcima, a Srednju medicinsku školu „7. april“ u Novom Sadu.

Najviša stručna zvanja: inženjer organizacije rada – Viša škola za organizaciju rada Novi Sad, diplomirani inženjer organizacionih nauka – master, smer odnosi s javnošću, Fakultet organizacionih nauka, Beograd;  specijalista inženjer organizacionih nauka, smer memadžment i informacioni sistemi, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Dodatne kvalifikacije: poslediplomska spacijalistička edukacija „Menadžment u zdravstvu“, Fakultet za menadžment Novi Sad; Program stručnog obrazovanja i usavršavanja – smer fudbal – Fakultet fizičke kulture Novi Sad; predavač – ispitivač prve pomoći – licenca Ministarstva zdravlja Srbije.

Profesionalni angažman – novinarsko-urednički poslovi: Radio-televizija Novi Sad i Radio-televizija Srbije od 1987. do 2004. godine, Radio-televizija „Panonija“ od 2004. do 2010. godine,  Novosadska televizija od 2012. do 2017. godine, Karlovačke novine od 1991. do 1993. i od 2003. do 2006., Karlovački list od 2006. do 2018. godine.

Član Izvršnog odbora Skupštine opštine Sremski Karlovci – resor informisanje i turizam 2003. godine.

Akademska karijera: Akademsku karijeru u zvanju nastavnika veština započeo je 2015. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima – Univerzitet „Union Nikola Tesla“, Beograd.

Društvena priznanja:

  • Nagrada Opštine Sremski Karlovci u 2010. godini – Najviše godišnje priznanje Skupštine opštine Sremski Karlovci;
  • Nagrada „Jaša Tomić“ za 2010. godinu – Najviše godišnje priznanje Društva novinara Vojvodine za urednički rad.

 

Predmeti
Novinarstvo, Analitičko novinarstvo, Teorija i tehnologija štampe, Odnosi s javnošću
Naučni i stručni radovi

1. S. Sančanin, B. Sančanin, D. Gutalj, O. Đurović, G. Dragošev: „Zdravstveni informacioni sistemi u Srbiji“, Naučni časopis „Inspirium“ Niš, ISSN 2217-656x, COBISS.SR-ID
18588824, 2016 (16-17) 27-33

2. B. Sančanin, „Patrijarh Josif Rajačić i srpske novine u doba revolucije 1848-49“, Zbornik radova sa domaće naučne konferencije „Patrijarh Josif Rajačić i njegovo doba“, ISBN 978-86-89577-12-9 pp.205-212, Eparhija sremska – Arhiv srpske pravoslavne crkve, Sremski Karlovci-Beograd, 2016.

3. B. Sančanin, N. Dokmanović, J. Stević: „Efektivnost javnog nastupa zdravstvenih predavača“ Akreditovan domaći kurs Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine (D-1-1175), Zdravstveni savet Srbije, 2015.

4. B. Sančanin, B. Dragišić-Dokmanović, M. Bursać: „Unapređenje kriznog komuniciranja u zdravstvenim ustanovama“, Akreditovan domaći kurs (D-1-660), Zdravstveni savet Srbije, 2015.

5. B. Sančanin, „Razvoj izdavaštva u Sremskim Karlovcima“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa (217-221) ISBN 978-86-88967-07-05 (DNV) i ISBN 978-86-87513-52-5 (MID), Društvo novinara Vojvodine i Malo istorijsko društvo Novi Sad, Sremski Karlovci, 2014.

6. B. Sančanin, Proaktivni odnosi s javnošću u zdravstvenim ustanovama, Akreditovan domaći kurs (A-1-499), Zdravstveni savet Srbije, 2010.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Branislav Sančanin
Imejl-adresa: branislav.sancanin@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/branislav-sancanin