MA

Borko Somborac

Asistent

 

Borko Somborac rođen je 28.02.1983. godine u Beogradu. Na Fakultetu za menadžmentu sportu „Braća Karić“ završio je diplomske studije 2010. godine, a master studije na Fakultetu za menadžment, Union Univerziteta „Nikola Tesla“’, 2011. godine. Takođe, završio je master studije na Fakultetu za menadžment u sportu „Braća Karić“ 2015. godine.

Akademsku karijeru započeo je 2011. godinena Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao saradnik u nastavi, a od februara 2016. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union „Nikola Tesla’“. Osnovna istraživačka oblast mu jeupravljanje ljudskim resursima, poslovno komuniciranje i upravljanje promenama. Autor je više naučnih radova iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, sportskog menadžmenta i organizacionog ponašanja.

 

Predmeti
Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje promenama
Naučni i stručni radovi

1. Somborac, B. (2015) The importance of responsibility and business ethics in modern corporate systems. The Fourth International Conference “Employment, Education and Entrepreneurship “.

2. Somborac, B. iIlić, D. (2014) Staff management and evaluating the staff efficiency. The Third International Conference “Employment, Education and Entrepreneurship “.

3. Somborac, B., Damnjnović N. i Đurović, D. (2014) Značaj razvoja i implementacije menadžmenta bezbednosti u sportu u Srbiji. Deseta međunarodna konferencija, „Izazovi savremenog menadžmenta u sportu“, str. 278-284.

4. Nikitović, Z. i Somborac, B. (2014) The mechanisms that contribute to the development of employee’s competencies in the organization. VIPSI, 10 (2), str. 35-41.

5. Somborac, B., Majstorović K. i Grbović, M. (2013) Impact of quality human resources management on company success. The Second International Conference “Employment, Education and Entrepreneurship “, str. 410-427.

6. Somborac B. i Nemanja D. (2013) Upravljanje resursima i procedurama u pripremi organizacije Univerzijade Beograd 2009. Deveta međunarodna konferencija, ’‘Menadžment u sportu‘’, str. 270-276.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Borko Somborac
Imejl-adresa: borko.somborac2009@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/borko-somborac