Doc. dr

Borislav Kolarić

Docent

 

Borislav Kolarić rođen je 07. jula 1965. u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Sremskoj Mitrovici.  Diplomiriao je 2003. godine na Fakultetu za uslužni biznis, Univerziteta „Edukons“  iz Sremske Kamenice, na smeru „Menadžment u sektoru javnih usluga“. Na istom fakultetu i smeru, 2006. godine, odbranio je magistarsku tezu pod nazivom „Razvoj korisničkog servisa u cilju satisfakcije korisnika“. Zvanje doktora nauka u oblasti menadžmenta stekao je 2008. godine na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Komunikacione veštine zaposlenih kao relevantan faktor uspešnosti preduzeća“. U februaru 2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj modela organizacione klime usmerene na zadovoljstvo korisnika“ i stekao naziv doktora tehničkih nauka u oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Profesionalnu karijeru je započeo je 1992. godine u PTT Srbije. Transformacijom preduzeća (1997. godine), karijeru je nastavio i dalje razvijao u ˝Telekom Srbiji˝ sve do kraja 2018. godine. U tom periodu obavljao je niz rukovodećih funkcija, počev od rukovodioca odeljenja, šefa službe, pa do direktora Izvršne Jedinice ˝Sremska Mitrovica˝.

U periodu od 2009 do 2011. bio je angažovan kao honorarni saradnik na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovnu komunikaciju ˝MPK˝iz Sremskih Karlovaca, na predmetima Osnove menadžmenta, Strateški menadžment i Osnove marketinga.

Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Recenzent-saradnik  za veći broj naučnih časopisa pri izdavačkim kućama: „Academic Journals“, „Sciencedomain International“ i „International Knowledge Press“. Član uredničkog odbora u izdavačkoj kući „Science Publishing Group – New York“.

16. januara 2020. je izabran u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Ekonomsko-finansijski menadžment.

 

Predmeti
Upravljanje promenama
Naučni i stručni radovi

1. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S. (2011), The Challenges of the Customer Services for Modern Market Requests: A Case Study of ¨Telecom Serbia¨ – African Journal of Business  Management, Vol.5(1), pp.156-167. ISSN:1993-8233.

2. Kolarić B., Petrović R., Radojčić S., (2011), Impact of Intranet Design on Efficient Functioning of E-business: Case Study ˝Post of Serbia˝, Technics, Technologies Education Management, Vol. 6, No. 4, pp. 1246- 1259. ISSN 1840-1503.

3. Kolarić B., Arsenijević O., Radojčić S.(2011), The Organizational Barriers in Sharing Knowledge and Collective Learninig: a Case Study of Telekom Serbia – the fifth Annual Edition of ˝INTED 2011˝ (International Technology, Education and Development Conference), 7th – 9 th of March, Valencia (Spain), pp. 3899-3908.ISBN978-84-614-7423-3.

4. Kolarić B., Grubić Nešić L., Radojčić S. (2012), Impact of Organizational Design on the Success of HRM: A Case Study of Serbian Public Services, African Journal of Business Management, Vol. 6 (24), pp. 7085-7095. ISSN:1993-8233.

5. Kolarić B., Petrović S. (2013), Relationship Between Organizational Design and Organizational learning, Journal of  Process  Management – New Technologies, Vol.1, No.4, pp. 96-100. e-ISSN:2334-7449.

6. Kolarić B. (2013), Relationship Between Organizational Design and Innovation Processes in Serbian Public Companies, Journal of  Process  Management – New Technologies, Vol.1, No.2, pp. 102-109. e-ISSN:2334-7449.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Borislav Kolarić
Imejl-adresa: kayak@mts.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/borislav-kolaric