Biblioteka

Biblioteka F@M

bookOvo je mesto gde možete naći udžbenike, širu Iiteraturu, priručnike, domaće i strane časopise iz oblasti menadžmenta, diplomske, magistarske i doktorske radove naših studenata. Imamo ambiciju da od naredne  školske godine ovo bude mesto na kojem će svi seminarski radovi naših  studenata biti na raspolaganju i od pomoći mladim kolegama. Bibliotečki fond se kontinuirano upotpunjuje aktuelnim naslovima. Osim  domaćih izdanja, knjiški fond sačinjavaju i izdanja na engleskom jeziku.

U sklopu biblioteke je i čitaonica, a radno vreme je usklađeno sa vašim boravkom na fakultetu, tako da se „rupe u rasporedu“ mogu korisno popuniti.

Biblioteka je na raspolaganju petkom od 12 do 18 sati.
Ukoliko Vam je literatura ili čitaonica neophodna van navedenog termina za pomoć se možete  obratiti Marijani Fojkar (III sprat Fakulteta, kancelarija br. 35).