MA

Ana Lakatoš

Nastavnik veština

 

Ana Lakatoš rođena je u Novom Sadu gde završava doktorat na Akademiji umetnosti na departmanu za Dramske i audiovizuelne umetnosti, a prethodno završila osnovne i master studije na departmanu za AudioVizuelne umetnosti, departman za Animaciju i vizuelne efekte. Paralelno završava i doktorske studije u Beogradu na Fakultetu političkih nauka, na departmanu za Medije i Kulturu.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Fakultetu za menadžment kao stručni saradnik na predmetima istorija filma, videoprodukcija, komuniciranje 2, animacija, kamera i montaža. Od oktobra 2015. godine izabrana je u zvanje nastavnika veština, a angažovana je na predmetima istorija filma, videoproduckcija, digitalna fotografija, dizajn interaktivnih medija i kompjuterska grafika.

Pored akademskog rada, aktivno je angažovana i na inostranim projektima kao veb dizajner i projekt menadžer. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima na temu multimedije, dizajna, digitalnih umetnosti. Kreator je više od 40 veb prezentacija kako domaćih, tako i stranih klijenata. Govori tečno 4 jezika: mađarski, nemački, engleski i španski.

 

Predmeti
Istorija filma, Digitalna fotografija, Kompjuterska grafika, Dizajn interaktivnih medija, Videoprodukcija
Naučni i stručni radovi

1. Ana, Lakatoš, Andrea, Boršoš (2011), The role of internet in youths everyday activities, Faculty of Management, Novi Sad,Serbia, Knowledge, Education, Media, Izdavač, Mesto izdavanja, str. 84.

2. Ana, Lakatoš, Sonja Ivković, Jelena Simić (2014), Humor na random mestu, Faculty of Management, Novi Sad,Serbia, Knowledge, Education, Media, Izdavač, Mesto izdavanja, str. 65.

3. Ana, Lakatoš, Sonja Ivkovic (2014). Monitoring of media in election campaign, The Bridges of Media education 2012

4. Ana, Lakatoš, Andrea Boršoš, (2011), Ženski ekspertski potencijal u kulturnim delatnostima Ekspertski potencijal i ženski aktivizam, Istorijski, pedagoški i kulturni potencijali, Časopis Kultura, br. 131, str. 225.

5. Andrea Boršoš, Ana, Lakatoš (2011). Six thinking hats as a trigger for creative thinking, A Magyar Tudomany Ünnepe 2011 – Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társalomban, 21-23 Novembar 2011. Budimpešta

6. Ana, Lakatoš, Andrea, Boršoš (2011), Efective teaching methods for knowledge transfer improvement, MakeLearn 2011: Knowledge as Business Opportunity, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2011; 22–24 Jun 2011., Celje, Slovenija.

7. Momčilo, Bajac, Ana, Lakatoš, Andrea, Boršoš, (2011), Kreativno hypermedia okruženje kao nova paradigma upravljanja znanjem u obrazovanju, 9. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja”, 23-24 Septembar, Sremski Karlovci, Srbija

8. Ana, Lakatoš, Maja Vojinovic 2012. Methods in Education, The Bridges of Media education 2012

9. Ana, Lakatoš, Sonja Ivkovic 2015. Personality traits and Facebook use, The Seventh International Conference Bridges of Media Education 2015

10. Ana, Lakatoš, Sonja Ivkovic (2012). Upravljanje medijskim znanjem i razumevanjem estetike u novim medijima , Monografija-Knowledge-Eucation-Media-2012

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Ana Lakatoš
Imejl-adresa: lakatos@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/ana-lakatos