Alumni klub

Alumni klub FAM predstavlja neformalno udruženje svih diplomaca Fakulteta za menadžment sa osnovnim ciljevima:

 • uspostavljanja i održavanja veze između Fakulteta za menadžment i diplomiranih studenata,
 • povezivanja svih bivših studenata u zajednicu Alumni i uspostavljanje međusobne saradnje svih članova kluba,
 • razvijanja saradnje između Fakulteta i preduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Fakulteta za menadžment,
 • unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja članova,
 • usavršavanje i afirmacija aktivnih i talentovanih studenata,
 • pružanje pomoći studentima u pronalaženju posla,
 • sticanje mogućnosti bržeg i lakšeg rešavanja poslovnih problema i dilema, kao i ostvarivanja različitih poslovnih aranžmana, na osnovu očekivane prakse dobrih odnosa između članova kluba.

 

Ostanite deo F@M porodice

Fakultet za menadžment će preko Alumni kluba svojim članovima pružati ažurne i kvalitetne informacije o inovacijama u relevantnim naučnim disciplinama, kao i priliku da te inovacije trajno uključuju u svoje znanje. U tom cilju Fakultet za menadžment će organizovati različite oblike stručnih skupova i redovno će obaveštavati o novinama u stručnoj literaturi.

Klub će svojim članovima omogućiti redovno okupljanje, obaveštavanje i različite druge aktivnosti prema usvojenom planu rada.

U Vaš Alumni klub se možete učlaniti popunjavanjem prijave, koja se nalazi u attachement-u. Ispunjenu prijavu pošaljite na sledeću adresu: alumni@famns.edu.rs

Članarina je besplatna.

Pristupnica za Alumni klub Fakulteta

 

Najave dešavanja

 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 13/092016
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 22/082016