Prof. dr

Aleksandra Tomić

Vanredni profesor

 

Aleksandra Tomić rođenа je 26.4.1969. godine u Vranju. Osnovnu i srednju školu, I. Beogradsku gimnaziju, završila je u Beogradu. Na Masinskom fakultetu u Beogradu završila je diplomske studije, 1995. godine i na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ magistarske studije, 2007 godine. U maju 2009. godine odbranila je doktorsku tezuʺModel prikupljanja podataka o koriscenju obnovljivih izvora energije u Srbijiʺ na istom Univerzitetu gde je I magistrirala. Akademsku karijeru započela je 2010. godine na Fakultetu za trgovinu I bankarstvo Univerziteta Alfa i Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao docent, u junu 2015. godine izabrana je u zvanje docenta, na Ekonomskom fakultetu Pristinskog Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, a u oktobru 2015. godine u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Alfa. Od aprila 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla.

Osnovna istraživačka oblast joj je upravljanje projektima i ekoloski menadzment. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima, ucesce na nacionalnim i medjunarodnim projektima, programima Zavoda za unapredjenje unapredjenje,obrazovanje i vaspitanje, kao i rezenzijama knjiga od medjunarodnog znacaja. Vlasnik licence za energetsku efikasnost od 2014. Inzenjerske Komore Srbije br.11981 i polozen strucni ispit European Computer Driving Licence 29.07.2014. JISA – Union ICT Societies, бр. лиценце CS 045864);Nosilac nagrade Beograda i statue za drustveni doprinos Kapetan Misa Anastasijevic za izgradnju i jacanje prosperiteta u Beogradu i Srbiji u 2016.god.

 

Predmeti
Ekološki menadzment, Upravljanje projektima
Udžbenici i monografije

1. Dr Aleksandra Tomić, Ekoloski menadžment, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, 2011. ISBN 978-86-6069-050-2 COBISS.SR-ID 186330892

2. Dr Aleksandra Tomić, Dr Dragan Milosevic, Upravljanje projektima, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, 2011.  ISBN 978-86-6069-038-0 COBISS.SR-ID 179887884

Naučni i stručni radovi

1. Prof dr Aleksandra Tomić,Doc dr Jelica Eremić-Đođić, Doc dr Otilija Sedlak, DEFINING THE CONTROL POINTS OF FORENSIC AUDIT IN THE INSURANCE SECTOR, XVI Međunarodni simpozijum iz osiguranja „Novi izazovi na tržištu osiguranja“Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet iz Beograda 7-20.5.2018.god u naučnoj monografiji međunarodnog značaja sa naslovom „Insurance in the post-crisis era“,. Chapter X.u Međunarodnoj monografiji Ekonomski fakultet Beograd, Insurance in the post crisis era, ISBN 978-86-403-1548-7 (2018)

2. Prof dr Aleksandra Tomić,Doc dr Jelica Eremić-Đođić DEVELOPMENT OF THE FINANCING MODEL FOR TOURISM OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE FUNCTION OF THE PERFORMANCE AUDIT, medjunarodna zbirka M14, potvrda od 29.3.3.2018, Journal of Tourism and Hospitality Management USA, ISSN: 2328-2169 DOI: 10.17265/2328-2169, Volume 6, Number 3, Seria 36, May-June2018

3. Prof dr Aleksandra Tomić,Doc dr Jelica Eremić-Đođić, Doc dr Bogdan Laban, “Forenzička revizija-sprečavanje, otrkivanje i odgovornosti za kriminalne radnje u kompanijama” Poslovna ekonomija br.2/2017, Novi Sad 2017., UDK: 343.9.024:336.7 657.6, ISSN 1820-6859 str.224-246

4. Prof dr Larisa Jovanovic, Doc dr Tomić A., Doc dr Lazar Cvijic, Milan Radosavljevic, Maja Andjelkovic: “Napredak Republike Srbije u pripremi CDM projekata”, Ecologica No 69, Beograd 2013., UDC:602.284.001, str.67-71, ISSN 0354-3285

5. Prof dr Larisa Jovanovic, Doc dr Tomić A., Doc dr Lazar Cvijic: “Implementacija I promocija strategije odrzivog razvoja Republike Srbije do 2020.”, Ecologica No 66, Beograd, 2012., UDC:330.34.014.2:502.34(497.11), str.173-177, ISSN 0354-3285

6. Prof dr Larisa Jovanovic, Doc dr Tomić A., Doc dr Lazar Cvijic: “Implementacija obnovljivih izvora kao uslov energetske efikasnosti u Srbiji”, Ecologica No 62, Beograd, 2011, UDC:620.92.001.76, str.234-239, ISSN 0354-3285

7. Doc dr Tomić A., Doc dr Dragana Vojteska, Prof dr Goran Kvrgic: “Efikasnost upravljanja distribucijom organske hrane u funkciji odrzivog razvoja“, Ecologica No 62, Beograd, 2011., UDC:338.439..6:613.2(497.11), str.234-239, ISSN 0354-3285

8. Dr Tomić A.: Energetska I ekoloska funkcija bezbednosti obnovljivih izvora energije”, Ecologica No 54, Beograd, 2009., UDC: 620.91:504.75(100)=861, str.213-218, ISSN 0354-3285

9. Dr Dobrica Vesic, dr Tomić A., , mr Srbijanka Stojic “Zastita voda u zemljama EU” casopis Evropsko zakonodavstvo, Institut za medjunarodnu politiku I privredu, UDK: 502.171:546.212:061.1 Biblid 1451-3188, ISSN 1451-3188 Evropsko zakonodavstvo 11 (2012), COBISS. SR-ID 183321351

Saopštenja na međunarodnim skupovima

1. Tomić, A. “Economy Support Environmental Infrastructure in Serbia building sustainable development state buget”, Ineternational Conference „Ecological improvement of devastated lacations for sustainable development“, Belgrade September 29th-30th, Faculty of Applied Ecology Futura, University Singidunum, Conference Proccedings pp. 321-328. ISBN: 978-86-86859-39-6; COBISS.SR-ID 212253452.

2. Tomic A., „Energy Efficiency and Renewable Energy Sorurces in Serbia“, 14th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy Sorurces and Energy Efficiency (IPM14), 10-11 October 2014 in Portuguese Parliament, Lisbon, EUFORES – EU Forum for EE&RES, rr. 42

3. Tomić A., Labović D., Characteristics of project management concept, In: Proceedings of : 13 th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2013. 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia, pp. 587-593. ISBN 978-86-6075-042-8

4. Labović D.,Tomić A.,: Risk and return as a factor affecting investment choices. In: Proceedings of 3rd International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2013. 13-16. June 2013, Vrnjačka Banja, Serbia. Edited by Predrag V. Dašić. Vrnjačka Banja: SaTCIP, 2013, pp.248-253. ISBN 978-86-6075-039-8

5. Tomić A., Stojic, S.,: „Elements of crisis management in the strategy of flood protection in the Danube Basin“, Danube Strategy-Strategic significance for Serbia 15.-16. november 2011, Belgrade, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, ISBN 978-86-7067-167-6 in cooperation with the Hanns Seidel Foundation, Munich, 2011, pp.226-232. COBISS. SR-ID 191817228

6. Prof dr Larisa Jovanovic, Doc dr Tomić A., Doc dr Lazar Cvijic: “Primena I promocija strategije odrzivog razvoja Republike Srbije do 2020.”, Medjunarodni naucni skup “Nove strategije I tehnologije zastite zivotne sredine”, 18-20.april 2012., Beograd, 2012, rr.24, knjiga apstrakata ISBN 978-86-89061-01-7

7. Prof dr Larisa Jovanovic, Doc dr Tomić A., Doc dr Lazar Cvijic: “Pravni I finansijski aspekti razvoja yelene ekonomije u Republici Srbiji danas”, Medjunarodni naucni skup “Uticaj klimatskih promena na zivotnu sredinu I privredu”, 22-24.april 2013., Beograd, rr21, knjiga 21, knjiga apstrakata ISBN 978-86-79063-01-5

8. Dr Aleksandra Tomić: „Sustainable energy sector in Serbia“, V session EUSDR Priority Area 2, Danube Parliamentarian Floating Conference, May 20-25, 2013., Passau, Linz, Vienna, Bratislava, Budapest, Ilok, Belgrade organized by European Parlament, German Cooperatin, GIZ, DCC Denube Competence Center

9. Dr Aleksandra Tomić: „Parlamentarni nadzor nad energetskim politikama i ulaganjima u energetiku“, panelista Regionalne parlamentarne konferencije o nadzoru nad energetskim politikama i ulaganjima u energetiku, NPC I WFD odrzana 6-7. Septembra 2014.u Budvi u Crnoj Gori, u organizaciji Westminster Foundation UK, zemalja Zapadnog Balkana i Republike Srbije

10. Dr Aleksandra Tomić: „ Strategije odrzivog razvoja I klimatske promene u Srbiji do 2020.god”, ECPD, Medjunarodni okrugli sto “ Ekoloska bezbednost u regionu jugoistocne Evrope”, 20.april 2012., Beograd

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandra Tomić
Imejl-adresa: aleksandra.tomic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandra-tomic