Mr

Aleksandra Penjišević

Asistent

 

Aleksandra Penjišević je rođena 24. februara 1973. godine u Raški. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Raški. Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Diplomirani matematičar. Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju. Diploma magistra ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa doktorske studije na državnom Ekonomskom fakultetu (Agraren Universitet (AU)) u Plovdivu u Bugarskoj na odseku za statistiku.

Najveći deo radne karijere provela je u obrazovanju. Od oktobra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Union Nikola Tesla. Ocenjivač je zadataka i testova u projektu Nacionalno testiranje učenika i zadataka i testova u projektu PISA. Saradnik je Instituta za menadžment znanja iz Skoplja za teritoriju Republike Srbije. Autor je više naučnih radova od kojih su svi objavljeni u međunarodnim časopisima. Dobitnik je nagrade za najbolji naučni rad na međunarodnoj konferenciji Knowledge Without Borders 2016. godine, u kategoriji obrazovanja.

 

Predmeti
Poslovna matematika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode, Metodologija naučnog istraživanja.
Naučni i stručni radovi

1. Penjišević, A., (2015), The Principles and Statistical Methods forthe Evaluation of Mathematical Knowledge, Illustrated by the Example of Senior Grades of Elementary School Stari Grad, Belgrade, (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies, International (GIF 1.023 za 2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), http://www.ijhssi.org/online-submission.html

2. Penjišević, A., (2015), Statistical processing and analysis of research results based on the example of the questionnaire: ‘The population’s opinion on direct foreign investments in Macedonia’, (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies, International (GIF 1.023 za 2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), http://www.ijhssi.org/online-submission.html

3. Penjišević, A., (2016), Statistical processing and analysis of research results in the area of Student support, based on a private and a public school example, (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies, International (GIF 1.023 za 2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), http://www.ijhssi.org/online-submission.html

4. Penjišević, A., Dostić, S., (2016), Statistical processing and analysis of research results in the areaof Student Safety based on the example of both private and public school, (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies, International, http://www.ijhssi.org/online-submission.html

5. Dostić, S., Penjišević, A. (2017),Prikaz rezultata istraživanja iz oblasti bezbednost učenika u pojedinim srednjim stručnim školama na teritoriji grada Beograda, Centar za istraživanje nacionalne bezbednosti i Fakultet bezbednosti, Obrenovac

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandra Penjišević
Imejl-adresa: aleksandra.penjisevic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandra-penjisevic