Doc. dr

Aleksandar Radonjić

Docent

 

Aleksandar Radonjić je rođen 30.09.1977. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završio je u Doboju, Bosna i Hercegovina. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo, diplomirao je dva puta: prvi put 2003. godine, na usmerenju Telekomunikacije, a drugi put 2004. godine, na usmerenju Instrumentacija. Doktorsku disertaciju Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže odbranio je 2013. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao stručni saradnik na projektu.

U februaru 2015. godine, na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, izabran je u zvanje docenta, a u aprilu iste godine i u zvanje naučnog saradnika pri Institutu tehničkih nauka SANU.

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti elektrotehnike i računarstva od kojih je deset objavljeno u časopisima sa SCI liste. Stalni je recenzent časopisa IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters i IEEE Transactions on VLSI Systems.

 

Predmeti
Programiranje 1, Programiranje 2, Baze podataka
Naučni i stručni radovi

1. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Burst and Random Asymmetric Errors within a Byte“, Journal of the Franklin Institute, vol. 355, no. 2, pp. 981-996, Jan. 2018. (M21a)

2. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Burst Errors within a Byte“, IEEE Transactions on Computers, vol. 62, pp. 411-415, Feb. 2013. (M21)

3. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujcic: „Integer Codes Correcting Sparse Byte Errors“, Cryptography and Communications, pp. 1-9, 2019. (M22)

4. Aleksandar Radonjic: “(Perfect) Integer Codes Correcting Single Errors”, IEEE Communications Letters, vol. 22, no. 1, pp. 17-20, Jan. 2018. (M22)

5. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting High-Density Byte Asymmetric Errors“, IEEE Communications Letters, vol. 21, no. 4, pp. 694-697, Apr. 2017. (M22)

6. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Spotty Byte Asymmetric Errors“, IEEE Communications Letters, vol. 20, no. 12, pp. 2338-2341, Dec. 2016. (M22)

7. Aleksandar Radonjic, Platon Sovilj, Vladimir Vujicic: „Stochastic Measurement of Power Grid Frequency Using a Two-Bit A/D Converter“, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 60, pp. 56-62, Jan. 2014. (M22)

8. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic, „Integer Codes Correcting Burst Asymmetric Errors within a Byte“, IETE Journal of Research, pp.1-6, 2019. (M23)

9. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Single Errors and Burst Asymmetric Errors within a Byte“, Information Processing Letters, vol. 121, pp. 45-50, May 2017. (M23)

10. Aleksandar Radonjic, Karlo Bala, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Double Asymmetric Errors“, IET Communications, vol. 10, no. 14, 1691-1696, Sept. 2016. (M23)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandar Radonjić
Imejl-adresa: aleksandar.radonjic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandar-radonjic