Prof. dr

Aleksandar Radonjić

Vanredni profesor

 

Aleksandar Radonjić je rođen 1977. godine u Zenici, BiH. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo, diplomirao je dva puta: prvi put 2003. godine na usmerenju Telekomunikacije, a drugi put 2004. godine na usmerenju Instrumentacija. Doktorsku disertaciju Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže odbranio je 2013. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku i računarstvo.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao stručni saradnik na projektu. 16. januara 2015. godine, na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, izabran je u zvanje docenta, a 16. januara 2020. u zvanje vanrednog profesora.

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti elektrotehnike i računarstva od kojih je 15 objavljeno u časopisima sa SCI liste. Stalni je ili povremeni recenzent časopisa IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on VLSI Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters, Cryptography and Communications, Measurement, itd.

 

Predmeti
Programiranje 1, Programiranje 2, Baze podataka
Naučni i stručni radovi

M21

1. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Burst and Random Asymmetric Errors within a Byte,“ J. Franklin Inst., vol. 355, pp. 981-996, Jan. 2018. (M21a)
2. Vladimir Vujicic, Boris Licina, Dragan Pejic, Platon Sovilj, Aleksandar Radonjic: „Stochastic Measurement of Wind Power Using a Two-bit A/D Converter“, Measurement, vol. 152, no. 107184, Feb. 2020. (M21)
3. Dragan Pejic, Dragana Naumovic-Vukovic, Bojan Vujicic, Aleksandar Radonjic, Platon Sovilj, Vladimir Vujicic: “Stochastic Digital DFT Processor and Its Application to Measurement of Reactive Power and Energy”, Measurement, vol. 124, pp. 494-504, Aug. 2018. (M21)
4. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Burst Errors within a Byte”, IEEE Trans. Comput., vol. 62, pp. 411-415, Feb. 2013. (M21)

M22

5. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Burst Asymmetric Errors within a Byte and Double Asymmetric Errors“, Cryptogr. Commun., 2019, prihvaćen za objavljivanje. (M22)
6. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Sparse Byte Errors,” Cryptogr. Commun., vol. 11, pp. 1069-1077, Sept. 2019. (M22)
7. Aleksandar Radonjic: “(Perfect) Integer Codes Correcting Single Errors,” IEEE Commun. Lett., vol. 22, pp. 17-20, Jan. 2018. (M22)
8. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting High-Density Byte Asymmetric Errors,” IEEE Commun.Lett., vol. 21, pp. 694-697, Apr. 2017. (M22)
9. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Spotty Byte Asymmetric Errors,” IEEE Commun. Lett., vol. 20, pp. 2338-2341, Dec. 2016. (M22)
10
. Aleksandar Radonjic, Platon Sovilj, Vladimir Vujicic: “Stochastic Measurement of Power Grid Frequency Using a Two-Bit A/D Converter”, IEEE Trans. Instr. Meas., vol. 60, pp. 56-62, Jan. 2014. (M22)

M23

11. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Single Errors and Random Asymmetric Errors within a Byte“, J. Syst. Sci. Complex, 2019, prihvaćen za objavljivanje. (M23)
12. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: „Integer Codes Correcting Burst Asymmetric Errors within a Byte“, IETE J. Res., 2019, prihvaćen za objavljivanje. (M23)
13. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Single Errors and Burst Asymmetric Errors within a Byte,” Inform.Process. Lett., vol. 121, pp. 45-50, May 2017. (M23)
14. Aleksandar Radonjic, Karlo Bala, Vladimir Vujicic: “Integer Codes Correcting Double Asymmetric Errors,” IET Commun., vol. 10, pp. 1691-1696, Sep. 2016. (M23)
15. Aleksandar Radonjic, Vladimir Vujicic: “Integer SEC-DED Codes for Low Power Communications”, Inform. Process. Lett., vol. 110, pp. 518-520, June 2010. (M23)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandar Radonjić
Imejl-adresa: aleksandar.radonjic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandar-radonjic