Doc. dr

Aleksandar Gajić

Docent

 

Aleksandar Milorada Gajić rođen je 01.07.1976. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu završio je u Smed. Palanci, a srednju Ekonomsko – ugostiteljsku „Vuk Karadžić“ u Velikoj Plani. Fakultet za menadžment u Zaječaru, Univerzitet Megatrend završava 2001. godine i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste.

Magistraturu upisuje 2005. godine na istom fakultetu, a zvanje magistra ekonomskih nauka stiče 31.01.2009. godine – tema „Preduzetništvo i lokalni/regionalni razvoj“. Prijavljuje doktorsku disertaciju 16.03.2009. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, gde i doktorira na temi „Preduzetništvo i strategija razvoja i zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima“ 08.10.2010. godine i stiče zvanje doktora ekonomskih nauka.

Studirao je iz radnog odnosa i sticao praktična znanja i to u periodu od 1995. do 1997. u preduzeću Voćar Smed. Palanka u sektoru finansija. Od 1997. do 1998. kao komercijalista u preduzeću Goša montaža, a od 1998. do 2001. godine finansijski inspektor u Republičkoj upravi javnih prihoda, Područni centar Smed. Palanka. Od 2001. do 2004. godine, radi kao menadžer u preduzeću „Arrow” u Beogradu, a u periodu 2004. – 2005. viši referent u Credy banci, filijala Smederevska Palanka. Od 2006. do 2011. godine menadžer u agenciji za konsalting i usluge G.S.C.M. Smed. Palanka. Od 2011. godine počinje da radi Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo Beograd, gde je i biran u zvanje profesora strukovnih studija. Predavao je preduzetništvo na trećoj godini, a upravljanje malim i srednjim preduzećima na prvoj godini. A na Akademiji za ekonomiju i bezbednost predavao energetsku bezbednost na prvoj godini. Posao je obuhvatao izvođenje nastave, kolokvijuma, testova, ispita i sve ostalo što je predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Visoke strukovne škole za preduzetništvo Beograd. Predviđena nastava je održana u skladu sa pravilima škole. 2014. godine radi (90%) na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, a (10%) na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd gde je i biran u zvanje docenta.

Od marta 2017. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla.

Član uređivačkog odbora 8th International Multidiscilinary Scentific Conference Eurobrand.

 

Predmeti
Osiguranje, Korporativno upravljanje
Udžbenici i monografije

1. Gajić, A., (2011). “Savremeni preduzetnički pristup regionalnom razvoju i zapošljavanju u malim i srednjim preduzećima”, Starprint- Smederevska Palanka, ukupno 236 strana. [ISBN 978-86-912905-1-1, COBISS.SR – ID 185283084]

2. Stevanović, M., Gajić, M., Gajić, A., (2009) „Biznis plan“, Grafos – Smed. Palanka, ukupno strana 184. ISBN 86-85685-26-2., COBISS.SR – ID 156308236

3. Stevanović, M., Gajić, M., Gajić, A., (2009) „Preduzetništvo i oblici preduzetništva“, Grafos – Smed. Palanka, ukupno strana 217. ISBN 86-85685-12-5., COBISS.SR – ID 156309516

4. Stevanović, M., Gajić, A., Lukić Lj, (2014) „Organizacija preduzeća“, Izdavački centar za industrijski menadžment – Kruševac, ukupno strana 218. ISBN 978-86-7566-041-5., COBISS.SR – ID 210677260

Naučni i stručni radovi

1. Gajić, A., Gajić, M., Stevanović, M., (2011), “Significance of franchize business in contemporary economic conditions”, Lucian Blaga University of Sibiu, Management of Sustainable Development Journal (MSD Journal., Vol. 3, no.2) Sibiu, Romania, str. 46-49. ISSN 2066-9380

2. Gajić, M., Gajić, A., Stevanović, M., (2011) “Financial incentives to the development of small and medium enterprises in Serbia”, Universitas Lucian blaga, Management of Sustainable Development Journal, Sibiu, Romania Vol. 3, no.1. str. 65-69., ISSN 2066-9380

3. Gajić, M., Gajić, A., Stevanović, M., (2011), “Analysis of the development of small and medium enterprises in Serbia with an overview of external and internal environment”, Quality Research Centre-Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, Management of Sustainable Development Journal (MSD Journal), Vol. 5, no.2 ISSN 2066-9380Stevanović, M., Gajić, A., Mihajlović, D., Gajić, M., (2013) „Analysis of contributions as the primary source of funding compulsory social insurance in Serbia“, Technics Technologies Education Management (TTEM), Vol. 8, No. 4 (2013), pp. str. 1751-1756, ISSN 1840-1503 (JIF2012=0,414, Engineering, Multidisciplinary #67/90).

4. Gajić, A., Stevanović, M., Gajić, M., (2013) „Gray economy and tax evasion in Serbia“, Technics Technologies Education Management (TTEM), Vol. 8, No. 4 (2013), pp. str. 1723-1730, ISSN 1840-1503 (JIF2012=0,414, Engineering, Multidisciplinary #67/90).

5. Pavlovic, Z, R., Bukvic, M,R; Gajic, M, A (2016) Internal Sources of Financing Companies on the Basis of Static and Dynamic Indicators: Comparative Analysis, Proceedings Paper (Original Research Article): Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume 221, 7 June 2016, Pages 270–277, ISSN: 1877-0428, 13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN MANAGEMENT: MANAGEMENT DURING AND AFTER THE ECONOMIC CRISIS, (2016), vol. 221 br. , str. 270-277

6. Pavlović R, Bukvić R, Gajić A, (2015) „Interni izvori finansiranja preduzeća na bazi statičkih i dinamičkih pokazatelja – komparativna analiza“; International journal of advances in management and economics, Call for paper (Vol.4 and issue 6..2015), ISSN: 2278-3369 (inpact factor 4.33), index copernicus (ic value 5.77) Gajić,

7. M., Stevanović, M., Gajić, A., (2012) “Analysis of excise revenue generation in the period from 2004 to 2009 year in Serbia“, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины Учебно-научный производственный комплекс «Специалист» Донбасская государственная машиностроительная академия Международная научно-методическая конференция «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 14 ноября – 16 ноября 2012 года г. Краматорск, Украина Сборник научных работ Украина – Краматорск – ДГ, str. 90-95, BBK 74, UDK 378.1, C 91, ISNB 978-966-379-604-8

8. Gajić A, Pavlović R, (2015) „Economic growth and employment in the Republic of Serbia – Critical review“, (2015) International Review, Publisher faculty of business and Entrepreneurship Belgrade, Serbia No 1-2/2015, ISSN 2217-9739, COBISS.SR-ID 192516620, Co Publisher Mediamond, Italy, str. 54-63, Jel H 25, H61, UDK 336.226.3 (497.11) 336.225.53, COBISS.SR-ID 215448076

9. Gajić, A., Stevanović, M., (2013) „Značaj poslovnih anđela u razvoju preduzetništva malih i srednjih preduzeća u Srbiji“, 7th international multidisciplinary scientific conference Eurobrand Zrenjanin, str. 64-72, [ISBN 978-86-88065-29-0]

10. Andjelic S, Gajic A., (2016) “ Education as a leader development of economic activities”.,International scientific conference “LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT ”, Kiten, Bulgaria, 16’’19 June 2016, pp. 70. (ISBN978’954’07’4128’4)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandar Gajić
Imejl-adresa: aleksandarm.gajic@mts.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandar-gajic/