Akreditacija

Akreditovani studijski programa osnovnih akademskih studija i master akademskih studija, a od školske 2016/2017. godine i akreditacija novih studijskih programa - Poslovne ekonomije (OAS i MAS) i Menadžmenta javnih nabavki (MAS) svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Akreditacija

Preuzmite dokumente:

 

Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti

Preuzmite dokument:

 

Dozvola za rad
Publikacija ustanove