Akreditaciona dokumentacija i saopštenja

 

Dozvola za rad

Preuzmite dokumente:

 • Dozvola za rad    
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad    
Akreditovani studijski programi osnovnih akademskih studija i master akademskih studija svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Uverenja o akreditaciji

Preuzmite dokumente:

 • Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove – Fakultet za menadžment    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Inženjerski menadžment    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Menadžment u medijima    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Inženjerski menadzment – Studije na daljinu    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Poslovna ekonomija    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Strategijski menadžement    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Poslovna ekonomija    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Menadžment javnih nabavki    
Dopune uverenje o akreditaciji

Preuzmite dokumente:

 • Dopuna uverenja o akreditaciji OAS – Inženjerski menadžment    
 • Dopuna uverenja o akreditaciji OAS – Menadžment u medijima    
 • Dopuna uverenja o akreditaciji OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama    
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS za izvođjenje u visokoškolskoj jedinici Pančevo    
Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti

Preuzmite dokumente:

 • Odluka o akreditaciji naučnoistraživačke delatnosti    

Najave dešavanja

 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 18/122018
 • 29/102018
 • 28/092018
 • 27/082018
 • 20/062018
 • 01/062018
 • 18/052018
 • 27/042018
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019
 • 18/122018
 • 15/102018
 • 10/092018
 • 28/062018
 • 18/062018
 • 31/052018
 • 17/052018
 • 13/042018
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 15/012019
 • 16/112018
 • 30/092018
 • 10/092018
 • 22/062018
 • 18/062018
 • 18/052018
 • 27/042018
 • 04/042018