Akreditaciona dokumentacija i saopštenja

 

Dozvola za rad

Preuzmite dokumente:

 • Dozvola za rad    
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad    
Akreditovani studijski programi osnovnih akademskih studija i master akademskih studija svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Uverenja o akreditaciji

Preuzmite dokumente:

 • Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove – Fakultet za menadžment    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Inženjerski menadžment    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Menadžment u medijima    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Inženjerski menadzment – Studije na daljinu    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OAS – Poslovna ekonomija    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Strategijski menadžement    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Poslovna ekonomija    
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MAS – Menadžment javnih nabavki    
Dopune uverenja o akreditaciji

Preuzmite dokumente:

 • Dopuna uverenja o akreditaciji – OAS – Inženjerski menadžment   
 • Dopuna uverenja o akreditaciji – OAS – Menadžment u medijima   
 • Dopuna uverenja o akreditaciji – OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama   
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS za izvođjenje u visokoškolskoj jedinici Pančevo    
Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti

Preuzmite dokumente:

 • Odluka o akreditaciji naučnoistraživačke delatnosti    
Elaborati i dokumentacija za akreditaciju studijskih programa u procesu akreditacije

Preuzmite dokumente:

 • Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa u procesu akreditacije – MAS – Menadžment u zdravstvu