Menadžment prodaje

CATEGORIES

Studentska praksa

Da li se uspešan prodavac rađa ili stvara?
Prodaja je jedan od najvažnijih segmenata poslovanja. Naučite i vi veštine i tehnike menadžmenta prodaje. Pohađajući ovaj program naučićete da razumete proces prodaje, da zadovoljite želje i potrebe klijenata, da izvodite proces prodaje u celini i time povećate njen nivo.
Naučićete veštine pravilnog vođenja poslovnog razgovora, tehnike pristupanja klijentu na pravi način, uzimanje u obzir njegovih zahteva i ugađanje njegovim potrebama.
Naučićete da uspešno obavite prodaju usluge ili proizvoda putem telefona i Interneta.

 

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na kadarjan@famns.edu.rs