Dizajn zvuka

CATEGORIES

Studentska praksa

Kako da realizujete finalni audio zapis kao samostalnu i kompleksnu multimedijalnu aplikaciju, muzičku matricu za potrebe radio i TV reklamnog spota, ambijentalnu muziku za kulisu, muzičku matricu za kratke video forme i kako da ostvarite svoje muzičke ideje i ispoljite svoj potencijal i talenat?
Razvijte sposobnost za analitičko, tehnički precizno definisano i na kraju, kreativno korišćenje uređaja i softvera za zapisivanje i obradu zvuka.
Na osnovu upoznavanja klasičnih i modernih muzičkih stilova obrade i produkcije zvuka, donosite samostalne i kreativne odluke. Ispitajte gde su granice sopstvene kreativnosti. Steknite teorijsko znanje o osnovnim pojmovima vezanim za analogno usnimavanje i obradu zvuka, naučite da analizirate mikroakustičke okolnosti i zvuk od samog izvora, i u okruženju zatečenih uslova usnimite tehnički ispravan zapis za željeni format. Upoznajte se sa osnovama digitalnog zvuka.
Naučite kako da putem poznatih softvera i virtuelnih instrumenata (MIDI protokol) koristite procesore za promenu ekvalizacione, fazne, prostorne i dinamičke strukture (plug-in architecture) i kreirate sopstvenu muziku.

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na pecic@famns.edu.rs